Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Makamı:
Bestenigar
Formu:
Saz Semaisi
Bestekarı:
Münir Ergi
Usulü:
Aksak Semai
Eser Adı:
Gecenin ışığı
REPno:
3558