Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Makamı:
Acemkürdi
Formu:
Saz Semaisi
Bestekarı:
Özdemir Hafızoğlu
Usulü:
Aksak Semai
Eser Adı:
Nur
REPno:
3786