Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Makamı:
Buselik
Formu:
Saz Semaisi
Bestekarı:
Aydın Oran
Usulü:
Aksak Semai
Eser Adı:
Arayış
REPno:
S.E 0378