Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Makamı:
Acemaşiran
Formu:
Saz Semaisi
Bestekarı:
Göksel Baktagir
Usulü:
Aksak Semai
Eser Adı:
Bahar - 2
REPno:
S.E 0066