Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Makamı:
Buselik
Formu:
Saz Semaisi
Bestekarı:
Sultan Mahmud 1.
Usulü:
Aksak Semai
Eser Adı:
Feth-i Bağdad
REPno:
S.E 0401