Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Makamı:
Buselik
Formu:
Peşrev
Bestekarı:
Sultan Mahmud 1.
Usulü:
Muhammes
Eser Adı:
Feth-i Bağdad
REPno:
S.E 0371