Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Makamı:
Buselikaşiran
Formu:
Peşrev
Bestekarı:
Nayi Şeyh Osman
Usulü:
Devr-i Kebir
Eser Adı:
_
REPno:
S.E 0409