Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Makamı:
Buselikaşiran
Formu:
Saz Eseri
Bestekarı:
H.Sadettin Arel
Usulü:
Devr-i Revan
Eser Adı:
Gece Münacaatı
REPno:
S.E 0412