Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Makamı:
Acemaşiran
Formu:
Saz Semaisi
Bestekarı:
İbrahim Y. Sevinç
Usulü:
Aksak Semai
Eser Adı:
_
REPno:
S.E 0071