Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota Gönder sayfasından bu sayfaya eser yükleyebilirsiniz.
Kayıt 500 ile 550-Top:1407
En son nefese kadar
Kürdi
Yahya Geylan
Vural Şahin
Fantezi
Engel Oldu Bana Yüce Dağ Gibi
Uşşak
Emin Değırmenci
Cahit Kıroğlu
Şarkı
Cahit Kıroğlu
Erenler meclisinde bir ulu peymaneyiz
Hicaz
Abdullah Yüce
Münir Sönmez
Şarkı
Remzi Oktar
Erenlerin Yolları İnceden İnce İmiş
Sazkâr
Abidin Özpek
Yunus Emre (Hz.)
İlahi
Abidin Özpek
Erisem göysünün üstünde
Kürdilihicazkar
Selâhattin Pınar
Nurettin Rüştü Bey
Şarkı
Remzi Oktar
Erlik keramet acz ile yokluktur
Uşşak
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Erzurum'dan Çevirdiler Yolumu
Uşşak
Türkü
ALUCRALI
Es bâd-ı saba gülü sevindir
Saba
Mehmet Osman Erol Ünal
Mehmet Osman Erol Ünal
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Esirge İnâyet Et
Acem Aşîrân
Necmeddin Çörekcioğlu
Aziz Mahmud HÜDÂYÎ Hz.
İlâhi
Necmeddin Çörekcioğlu
Eski-Yeni Peşrev
Bûselik
Rûhî Ayangil
Peşrev
Rûhî Ayangil
ESMA'ÜL HÜSNA
BAYATİ
ERSİN ALİ ATLI
ZİKİR
ERSİN ALİ ATLI
Essalât ü vesselâm ü aleyke yâ Rasûlallah
Dilkeşhâverân
Hatip Zâkirî Hasan Efendi
?
Sal.S
Ömer Ünal
Evç Methal
Evç
A. Doğan Karaağaoğlu
-
Methal
Fatma Yücel
Eviç saz semaisi
eviç
Şahin Türkeşsiz
saz semaisi
Mehmet Türkeşsiz
Evlerinde Lambaları Yanıyor
Uşşak
Abdurrahman Kızılay
Türkü
ALUCRALI
Evliyâdan Himmet Aldım
Dügâh
Hüseyin Tolan
?
İlahi
Ömer Ünal
Evvel Allah
Nihavent
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Evvel baştan sen öğerin cümle işi gören Allah
hicazkar
Şahin Türkeşsiz
Adile Sultan
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Ey Allah'ım Beni Senden Ayırma
Hüzzam
Hulusi Gökmen
Eşrefoğlu Rumi
İlahi
Ömer Ünal
Ey Aşık-ı Sadıklar
Hicaz (Zirgüle)
Sadettin Kaynak
Himmet Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Ey bağban senden bir sualim var
Saba
Şahin Türkeşsiz
Gevheri
Divan
Mehmet Türkeşsiz
Ey Benim Devletli Sultânım Muhammed Mustafa
Sabâ
Şevket Efendi (Süleymaniye Camii Müezzini)
Müctebâ (?)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Ey Benim Kurtarıcım, Ey Benim Ulu Şâhım
Karcığar
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi
Ömer Ünal
Ey Canların Cananı, Ey Gönüller Sultanı
Rast
Dursun Çakmak
Tevfik Çapacıoğlu
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Ey Derdime Dermanım
Hüzzam
Kemal Gürses
Âşık Yunus
İlahi
Ömer Ünal
Ey diriga düştü dil biganeden biganeye
dilkeşhaveran
Şahin Türkeşsiz
Kul Mehmet
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Ey Dost Seni Nice Bulam
Yegâh
Rûhî Ayangil
Şeyh Üftâde Hz.
İlâhî
Rûhî Ayangil
Ey gonca dudaklım
Şehnaz
Cemil Altınbilek
Yılmaz Soyer
Şarkı
Cemil Altınbilek
Ey Gönlümün Dilberi
Kürdîlihicazkâr
Ahmet Dalkılıç
Mehmet Yırtıkgöz
Şarkı
Ey Gönül
Segah
Osman Nuri Tekinay
Osman Nuri Tekinay
Şarkı
Osman Nuri Tekinay
Ey Gönül Bir Derde Düş
Saba Zemzeme
Minaceddin Minarecioğlu
Eşrefoğlu Rumi
İlahi
Minaceddin Minarecioğlu
Ey Güzel Rabbim, Bize Rahmeyle
Hüseyni
Dursun Çakmak
Erdal Erdem
İlahi
Ömer Ünal
Ey Güzel Rabbim, Bizi Sen Böyle Nâçâr Eyleme
Uşşak
Dursun Çakmak
Fâhir (?)
İlahi
Ömer Ünal
Ey Güzellerden Güzel Ruhum Resul-i Kibriya
Rast
Hüseyin Okurlar (Sebilci)
Hayrullah Taceddin Efendi
İlahi
Ömer Ünal
Ey Habîbi Muhterem, Lûtfet Şefâat Kıl Bize
Sabâ Zemzeme
İzzeddin Hümâyi Elçioğlu
Kenan Rifâî
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Ey Hüdâ'dan Lûtf u İhsân İsteyen
Uşşak
Zekâi Dede Efendi
Nefeszâde Abdurrahmân (Vâlî)
İlahi
Ömer Ünal
Ey Kardeş Yolcuyuz, Hazırlansana
Sabâ
Dursun Çakmak
Aşkî (Muzaffer Ozak)
İlahi
Ömer Ünal
Ey kendine nuru nikap olmuş dilber
Gülizar
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Ey padişâhım şevketin lûtf ile her dem şöhretin
Rehâvi
Nûman Ağa
Sermet Efendi
Şarkı
Uğur Taş
Ey peri bu vech-i pakin maha teşbih ettiler
Zavil
Şahin Türkeşsiz
Gevheri
şarkı
Mehmet Türkeşsiz
Ey Resûl-i Kibriyâ, Ey Sînesi Saf Enbiya
Rast
Fahri Dede (?)
Nâmi (?)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Ey Resûl-i Mir'ât-ı Hakk, Uşşaka Mevlûdün Sebâk
Sabâ
Rıfat Bey
Hasan Rızâ Efendi (Said Paşa İmamı)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Ey sevgili hicrânımı dindir bu gece
Hicaz
Mehmet Osman Erol Ünal
Prof. Dr. İ. Hakkı Aydın
Şarkı
Mehmet Osman Erol Ünal
Ey Türbe-i Mes'ude
Hüseyni
Tanburi Ali Efendi
?
İlahi
Ömer Ünal
Ey Varlığı Varı Var Eden Var
Sûzinâk
Zâkir Yaşar Baba
Ziya Paşa
İlahi
Ömer Ünal
Ey Varlığı, Vârı Vâr Eden Vâr
Sûzinâk
Zâkir Yaşar Baba
Ziya Paşa
İlahi (Tevhid)
Ömer Ünal
Ey vuslatı dildarı talep eyleyen aşık
Hüseyni
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Ey Yanan Nâr-ı Sivâdan, Menba'-î Envâra Gel
Beyâti
Zekâizâde Hâfız Ahmet Irsoy
Abdülbâkî Dede
İlahi
Ömer Ünal
Eyâ Şâh-ı Rusûl Mahbûb-i Yezdân
Sabâ
Dursun Çakmak
Çelebizâde İsmail Âsım [Şeyhülislâm]
İlahi
Ömer Ünal
Eyâ Sen Sanma Kim Senden Bu Güftâr-ı Dehân Söyler
Beyâtîarabân
Osman Dede Efendi (Musullu, Âmâ)
Nakşî-i Akkirmânî
İlahi
Ömer Ünal
Kayıt 500 ile 550-Top:1407