Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota Gönder sayfasından bu sayfaya eser yükleyebilirsiniz.
Kayıt 950 ile 1000-Top:963
Yüzünde Danseder Melekler Senin
Kürdi
Y. Türker Atik
Yasemin Mirahmetoğlu
Şarkı
Yasemin Mirahmetoğlu
Zahidâ geç varlığından
Neveser
Cemil Altınbilek
Hasan Rüşdi Efendi
İlahi
Cemil Altınbilek
Zâhidlere Karşı Bu Dem
Hüseynî
Rûhî Ayangil
Şeyh Ahmed Şerîf Efendi
İlâhî
Rûhî Ayangil
Zalim
Uşşak
Abdullah Nâil BAYŞU
Abdullah Nâil BAYŞU
Şarkı
ALUCRALI
Zalım Kaderin Elinden
ÖMER GÜNDAY
ÖMER GÜNDAY
TÜRKÜ
ÖMER GÜNDAY
Zâlimler El Urup Hep Şemşîr-i Can-Rübâya
Hüzzam
Hüseyin Sebilci
Kâzım Paşa
İlahi
ALUCRALI
Zamana Dur Deriz
Nihavent
Aziz Zafer Tekin
Yasemin Mirahmetoğlu
Tango
Yasemin Mirahmetoğlu
Zat-ı pak-i Mustafa'ya aşıkım
Uzzal
Şahin Türkeşsiz
Necip (3.Ahmet Han)
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Zatını Davet Buyurdu
Segah
Rakım Elkutlu
?
İlahi
Mustafa Kalay
Zebun-ı Nefs-i meyyalim
Mahur
Şahin Türkeşsiz
Şeref Hanım
ilahi
Mehmet Türkeşsiz
Zikr ü fikrin her nefeste
Hicaz
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Zikre verme gel adet
Uzzal
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Zikrin ile olmuşum ratbül lisan
Rast
Şahin Türkeşsiz
Necip (3.Ahmet Han)
Münacaat
Mehmet Türkeşsiz
Kayıt 950 ile 1000-Top:963