Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota Gönder sayfasından bu sayfaya eser yükleyebilirsiniz.
Kayıt 1400 ile 1450-Top:1407
Zerreyim, sensin güneş burcumda
Rast
Mehmet Osman Erol Ünal
Hz. Mevlana
İlahi
Mehmet Osman Erol Ünal
Zikr ü fikrin her nefeste
Hicaz
Cemil Altınbilek
Ken'an Rifâi
İlahi
Cemil Altınbilek
Zikre verme gel adet
Uzzal
Sıtkı Sahil
Sıddık Naci Eren
İlahi
İbrahim Meletlioğlu
Zikredelim Hakk'ın Güzel Adını
Sabâ
Dursun Çakmak
İsmail Hakkı Bursevî (?)
İlahi
Ömer Ünal
Zikreyle Her Nefeste, Çağır Allah'ı Seste
Hüzzam
Fikret Bozdoğan
Nûri (?)
İlahi (Tevşih)
Ömer Ünal
Zikrin ile olmuşum ratbül lisan
Rast
Şahin Türkeşsiz
Necip (3.Ahmet Han)
Münacaat
Mehmet Türkeşsiz
Zulmet-i Hicrinle Bîdâr Olmuşam Yâ Rab Meded
Uşşak
Dursun Çakmak
Niyazi-i Mısrî
İlâhi
Ömer Ünal
Kayıt 1400 ile 1450-Top:1407