Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yâ Râb belâ-yı aşk ile kıl âşinâ beni
Makamı:
SEGÂHMÂYE
Bestekarı:
Emin Ongan
Söz Yazarı:
FUZÛLÎ
Formu:
Şarkı
Yükleyen:
.
REPno:
0