Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bezm-i meyde murıba bir nağme-i dil-cû kopar
Makamı:
Segah
Bestekarı:
Rif'at Ef. (Hâfız Molla)
Söz Yazarı:
Ahmet Fasih Dede
Formu:
Beste
Yükleyen:
Sefer Karabük
REPno:
1595