Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Akçadağ'ın Düzüne
Yöresi:
Malatya/Akçadağ
Kaynak Kişi:
Âşık Abdullah Gülhani
Derleyen:
Mansur Kaymak
Notaya Alan:
Mansur Kaymak
REPno:
3602