Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bu Dünyada Muradıma
Yöresi:
Erzurum/Aşkale
Kaynak Kişi:
Ali Atıcı
Derleyen:
Mehmet Özbek
Notaya Alan:
Mehmet Özbek
REPno:
2695