Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bu Dünyanın Devranına
Yöresi:
Tunceli
Kaynak Kişi:
Cafer Baba
Derleyen:
Nesimi Çimen
Notaya Alan:
Yavuz Top
REPno:
2472