Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bu Galbimin Sevinci Senin Yadigarındır
Yöresi:
Azerbaycan
Kaynak Kişi:
İslam Rızaev
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Işık Başel
REPno:
2914