Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bu Yarayı Dosttan Aldım Ezeli
Yöresi:
Sivas/Kangal
Kaynak Kişi:
Muhlis Akarsu
Derleyen:
Yücel Paşmakçı
Notaya Alan:
Yücel Paşmakçı
REPno:
1205