Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez
Yöresi:
Sivas
Kaynak Kişi:
Âşık Ali İzzet Özkan
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
477