Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bu Yoldan Hanım Geçer
Yöresi:
Şanlıurfa
Kaynak Kişi:
Bakır Yurtsever
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
2420