Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bugün Ayın Üçüdür (1)
Yöresi:
Malatya
Kaynak Kişi:
Fahri Kayahan
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Erkan Sürmen
REPno:
2896