Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bugün Bayram Günü Derler
Yöresi:
Erzincan/Tercan
Kaynak Kişi:
Edibe Sulari
Derleyen:
Sami Yılmaztürk
Notaya Alan:
Erkan Sürmen
REPno:
2743