Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bugün Ben Bir Güzel Gördüm
Yöresi:
Tokat
Kaynak Kişi:
İbrahim Karataş
Derleyen:
Mustafa Hoşsu
Notaya Alan:
Mustafa Hoşsu
REPno:
36