Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bugün Ben Dostumu Gördüm
Yöresi:
Malatya
Kaynak Kişi:
Ali Seydi Adıgüzel
Derleyen:
Ufuk Erbaş
Notaya Alan:
Hamdi Özbay
REPno:
1805