Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bugün Benim Efkarım Var (Emine)
Yöresi:
Rumeli/Üsküp
Kaynak Kişi:
Sabri Gencer
Derleyen:
Nihat Kaya
Notaya Alan:
Nihat Kaya
REPno:
3280