Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bugün Dost Yaralanmış
Yöresi:
Sivas
Kaynak Kişi:
Muhlis Akarsu
Derleyen:
Banttan Yazıldı
Notaya Alan:
Yunus Karaca
REPno:
4138