Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bulah Üste Duran Gözel
Yöresi:
Azerbaycan
Kaynak Kişi:
İbrahim Yıldırım Arşivi
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Can Etili
REPno:
1947