Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bulutlar Oynar Oynaşır Felekte
Yöresi:
Artvin
Kaynak Kişi:
Hasan Çıtak
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
923