Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bunca Kahrı Bunca Derdi
Yöresi:
Erzincan
Kaynak Kişi:
Aşık İsmail Aydın(Daimi)
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Kubilay Dökmetaş
REPno:
3652