Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bunca Olan Emeğimi
Yöresi:
Erzincan
Kaynak Kişi:
Ali Ekber Çiçek
Derleyen:
Ali Ekber Çiçek
Notaya Alan:
Mehmet Erenler
REPno:
3182