Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bülbül Bir Yumurta Guzlar
Yöresi:
Sivas/Kangal
Kaynak Kişi:
Âşık Ahmet Başer
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
953