Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Aksaray'a Gide Gele Yoruldum
Yöresi:
İstanbul
Kaynak Kişi:
Veli Kanık
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
3900