Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bülbül Ne Ötersin Virandır Bağın
Yöresi:
Tokat
Kaynak Kişi:
Âşık Veli Aydın
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
N. Tüfekçi/A. Meşhur
REPno:
1193