Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bülbül Tek Uyandım Bir Seher Nagah
Yöresi:
Erzurum
Kaynak Kişi:
Naim Gözler
Derleyen:
Suat Işıklı
Notaya Alan:
Fuat Lehimler
REPno:
3097