Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bülbüle Su Verdim Altın Tasınan
Yöresi:
Ankara
Kaynak Kişi:
Bayram Aracı
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Hamdi Özbay
REPno:
2798