Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Bülbülü Tuttum Da Güle Bağladım
Yöresi:
Giresun/Şebinkarahisar
Kaynak Kişi:
Selahattin Erdal
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1308