Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Abalımın Cepkeni Safi Sırma İlikli
Yöresi:
Aydın
Kaynak Kişi:
N. İlyas/A. Yamacı
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
941