Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Akşam Arada Kaldı
Yöresi:
Kayseri/Pınarbaşı
Kaynak Kişi:
Mehmet Işık
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Altan Demirel
REPno:
4320