Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Büyük Cevizin Dibi
Yöresi:
Erzincan/Kuruçay
Kaynak Kişi:
Nazım Can
Derleyen:
Ahmet Yamacı
Notaya Alan:
Ahmet Yamacı
REPno:
142