Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Büyük Cevizin Dibi
Yöresi:
Malatya/Arapkir
Kaynak Kişi:
Azmi Fenercioğlu
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
1838