Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Can Ellerinden Gelmişem
Yöresi:
Erzurum/Pasinler
Kaynak Kişi:
İbrahim Hakkı Efendi
Derleyen:
Suat Işıklı
Notaya Alan:
Suat Işıklı
REPno:
2157