Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Can Maral Can (Evleri Yakın Yarim)
Yöresi:
Kars
Kaynak Kişi:
İsmail Başaran
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
471