Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Akşam Aşıp Gidiyor (Keklik)
Yöresi:
Kayseri
Kaynak Kişi:
Ahmet Gazi Ayhan
Derleyen:
Yıldız Ayhan
Notaya Alan:
Y. Ayhan/Altan Demirel
REPno:
3336