Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Cemo Gün Aşanda Gel
Yöresi:
Şanlıurfa
Kaynak Kişi:
Cemil Cankat
Derleyen:
Plâktan Yazıldı
Notaya Alan:
Mustafa Özgül
REPno:
3877