Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Cerrevin Kulpu Burma
Yöresi:
Kerkük
Kaynak Kişi:
Abdülvahit Küzecioğlu
Derleyen:
Nurettin Çamlıdağ
Notaya Alan:
Adnan Ataman
REPno:
4020