Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Akşam Oldu Gine Bastı Kareler
Yöresi:
Eskişehir/Sivrihisar
Kaynak Kişi:
Nazife İncel
Derleyen:
Ankara Devlet Kons.
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
REPno:
2021