Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Ceviz Oynamaya Geldim Odana
Yöresi:
Kayseri/Bünyan
Kaynak Kişi:
Adnan Türköz
Derleyen:
Nezahat Bayram
Notaya Alan:
Hamdi Özbay
REPno:
3587