Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Akşam Oldu Gün Dolaşmaz
Yöresi:
Tokat
Kaynak Kişi:
Âşık Veli Aydın
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
221