Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Ezgi Adı:
Cigara Attım Yara
Yöresi:
Erzincan
Kaynak Kişi:
Hüseyin Türker
Derleyen:
Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
REPno:
472